Centrum Projektów Polska Cyfrowa
„Cyfrowa Gmina”

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

av-it-solutions

Cel programu „Cyfrowa Gmina”

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dla kogo konkurs „Cyfrowa Gmina”?

Konkurs kierujemy do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

Budżet i poziom dofinansowania

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Kwota zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

Wyznaczanie poziomu dofinansowania dla podmiotów uprawnionych wraz z przykładem

Harmonogram konkursu

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej tutaj.

Wzór wniosku jest dostępny niżej w projektach dokumentacji konkursowej.

Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych tutaj.

Chcesz uzyskać dofinansowanie? Napisz lub zadzwoń.

Pytania dotyczące konkursu oraz sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub telefonicznie.

tel.: +48 735 812 502

e-mail: [email protected]

Instytucje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu „Cyfrowa Gmina”, mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu – od rejestracji, przez audyt bezpieczeństwa, aż do zakupu oprogramowania, licencji czy sprzętu.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku lub dobraniu sprzętu?

Podaj swoje dane kontaktowe, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!

Jak działamy?

Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem. Nasze działania podzielone są na pięć faz:

  1. określenie wymagań biznesowych,
  2. ocenę stanu obecnego,
  3. ocenę zgodności,
  4. projekt stanu docelowego,
  5. stworzenie mapy drogowej, która poprowadzi organizację do osiągnięcia stanu docelowego, krok po kroku.

FAQ

Zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi

Słownik pojęć

Zbiór pojęć dotyczących projektu