+48 735 812 501
Vmware vSAN 2 Node Cluster
KLIENT
-
SEKTOR
Biznes
TERMIN
Listopad 2021
LOKALIZACJA
Kraków
Wyzwanie
Migracja istniejącego środowiska
Wyzwanie jakie otrzymaliśmy od jednego z naszych klientów było dla nas nowością. Naszym zadaniem było zaproponowanie nowego klastra obliczeniowego. Rozbudowa aktualnie posiadanego sprzętu nie była brana pod uwagę (sprzęt o statusie EoL). Klient wymagał dobrania rozwiązania, które zastąpiłoby Jego dotychczasowy sprzęt i pozwoliło przenieść środowisko biurowe (złożone z kilkunastu maszyn wirtualnych) na nowsze serwery. Dodatkowym atutem platformy miał być zapas mocy obliczeniowej i możliwością łatwej rozbudowy w przyszłości. Po zebraniu odpowiednich informacji od klienta i zaproponowaniu kilku wariantów sprzętowych klient zdecydował się na rozwiązanie oparte o dwa serwery Dell R7515 oraz oprogramowanie vSAN firmy VMware.
Opis
Zgrana drużyna
Nasze zadanie rozpoczęliśmy od szczegółowego przeglądu infrastruktury IT, która znajduje się w siedzibie klienta. Długie maile z pytaniami oraz kilka rozmów telefonicznych z klientem nakreśliły nam w jakim kierunku powinien być prowadzony projekt. Z racji posiadania już przez klienta w swojej organizacji oprogramowania firmy VMware postawiliśmy na wykorzystanie pakietu vSphere wraz z oprogramowaniem vSan. Dobrze zorganizowany dział IT po stronie klienta precyzyjnie określił ilość wirtualnych maszyn jakie będą pracować na nowym klastrze oraz to jakie maszyny pojawią się w najbliższym czasie. Zebranie szczegółowych informacji pozwoliło nam na wykorzystanie dedykowanego kalkulatora, który zaproponował zarys prawidłowej platformy sprzętowej.
Kolejny sukces...
Z kwestii sprzętowych pozostało nam wykonać kilka niewielkich zmian, które miały podnieść wydajność pojedynczego serwera jednocześnie nie podnosząc ceny proponowanej platformy. Ostatecznie klient postanowił wdrożyć rozwiązanie oparte o dwa serwery Dell 7515 działające na platformie AMD Epyc drugiej generacji. Po niespełna dwóch tygodniach od zaakceptowania finalnej konfiguracji sprzęt został dostarczony do klienta. Kwestie związane z fizycznym montażem, konfiguracją oraz przeniesieniem istniejącego środowiska zostały wykonane przez wewnętrzny dział IT klienta (polityka firmy). Na ostatnim etapie wspieraliśmy klienta w rozwiązywaniu problemów wdrożeniowych i konfiguracyjnych.
Klaster obliczeniowy złożony z dwóch nodów - wstęp do wirtualizacji w wykonaniu Vmware z możliwością rozbudowy
Wykorzystaj potencjał posiadanego sprzętu
Rozwój firmy i ciągły wzrost liczby systemów funkcjonujących w danej organizacji często zmusza działy IT do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie fizycznego i logicznego zabezpieczenia infrastruktury serwerowej. Odpowiednie podejście do tematu i przeanalizowanie posiadanych rozwiązań pod względem wymagań obliczeniowych to tylko część sukcesu w prawidłowym zaprojektowaniu nowego systemu. Kluczową kwestią okazuje się znalezienie złotego środka pomiędzy dobrym i bezpiecznym środowiskiem dającym możliwość rozbudowy, a działem finansowym / kierownictwem firmy, które na dany projekt chce przeznaczyć określoną liczbę pieniędzy. W takich scenariuszach idealnie sprawdza się system oparty na rozwiązaniach firmy Vmware, który możemy zacząć tworzyć już od dwóch fizycznych serwerów pracujących w niewielkim klastrze.
Nowoczesne rozwiązanie wdrożone z wykorzystaniem fizycznej infrastruktury firmy Dell.
Dell R7515 w konfiguracji dedykowanej dla Vmware
Każdy z zaproponowanych serwerów, które dostarczyliśmy naszemu klientowi to dedykowane nody certyfikowane przez firmę Vmware dla pakietu vSphare. Urządzenia zostały dobrane w ten sposób, aby zapewniały odpowiednią rezerwę mocy obliczeniowej dla posiadanego środowiska wirtualnych maszyn. Są to jedne z najnowszych jednostek dostępnych na platformie AMD Epyc drugiej generacji.
Rezultat
Ekonomiczne rozwiązanie z możliwością rozbudowy
Efektem naszych działań z klientem było wdrożenie nowoczesnego dwu-nodowego klastra na najnowszej dostępnej platformie AMD. Mimo niewielkiej liczbie serwerów udało nam się wdrożyć rozwiązanie, które jest skalowalne i pozwala na łatwą rozbudowę w przyszłości.
Galeria
Referencje 
Klienta
Dziękujemy firmie AV-IT za pomoc w dobraniu i dostarczeniu odpowiedniego sprzętu. Polecamy współpracę i mamy nadzieję na realizację kolejnych projektów.
IT Manager
Opisz nam swoje wyzwanie
Chętnie znajdziemy rozwiązania
Skontakuj się
kom: +48 735 812 501
Agencja interaktywna : hauerpower.com
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram